INFO

Voor het aanvragen van informatie en zorg en/of persoonlijk advies, kunt u met ons contact opnemen.  Als wij uw aanvraag ontvangen hebben kunnen wij bij u langskomen voor een persoonlijk advies over particuliere thuiszorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.

Bij het geven van advies en het verlenen van zorg is het noodzakelijk persoonlijke gegevens vast te leggen.
Uiteraard worden deze strikt vertrouwelijk behandeld.

Thuiszorg Salomé staat voor deskundigheid op het gebied van particuliere thuiszorg en voor een goed advies.
Graag Adviseren wij u over de zorg die het best bij u pas.
Eventuele aanpassingen in uw huis en over de mogelijkheden van vergoeding van de kosten. Ook leggen desgewenst contacten met de verschillende instanties zoals CIZ, gemeente of zorgkantoor. Als u het wenst coördineren wij ook alle noodzakelijke zorg voor u.

Thuiszorg Salomé stemt de thuisverzorging en of verpleging helemaal af op uw persoonlijke omstandigheden. U kunt onze zorgverleners inschakelen na bijvoorbeeld een ongeval of bij (langdurige) ziekte, bij psychische problemen zoals dementie. Maar ook voor aanvullende zorg als bestaande zorg niet toereikend is.
Of in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg of verzorgingshuis.

De meeste mensen geven er de voorkeur aan thuis te sterven in de vertrouwde omgeving en niet in een ziekenhuis of hospice.
Dat kan, als u samen met uw omgeving kunt bouwen op een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen. Zij moeten volledig op de hoogte zijn van uw situatie, het aanspreekpunt zijn voor uw huisarts en uw wensen als uitgangspunt van hun handelen nemen. De medewerkers van Thuiszorg Salomé begrijpen dat als geen ander. Op www.terminale-thuiszorg.nl vindt u uitgebreide informatie.

Soms is er dag en nacht behoefte aan verzorging of verpleging. Behoefte aan iemand die 24 uur per dag voor u beschikbaar is, dag en nacht, 7 dagen per week.
Dan is het prettig om te weten dat de mogelijkheid bestaat 24 uur per dag, 7 dagen per week iemand om u heen te hebben die de zorg van u overneemt, iemand die u vertrouwt en waar u op kunt bouwen.