HUISARTS

HUISARTS

Als verzorging of verpleging nodig is, kan de huisarts dit aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Uzelf of een naaste kan dat ook zelf doen via regelhulp.nl.
Ook een thuiszorginstelling kan de aanvraag doen. Hulp in de huishouding (dus zonder verzorging en verpleging) kun je aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente.
Voor thuiszorg en hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Meer informatie hierover vind je op ciz.nl.

Uw arts kent meestal uw thuis- en familiesituatie.
Salome Thuiszorg overlegt waar nodig met uw arts en kent door het regelmatig thuisbezoek uw huidige situatie en behoeften erg goed.

HUISARTS